להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 10000

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 10000