להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 10082

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 10082