להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 10100

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 10100