להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1019

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1019