להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 10238

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 10238