להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 10253

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 10253