להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 10334

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 10334