להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1035

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1035