להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 10382

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 10382