להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1039

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1039