להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 10402

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 10402