להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1041

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1041