להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 10425

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 10425