להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 10436

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 10436