להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 105

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 105