להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1067

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1067