להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 10693

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 10693