להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1070

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1070