להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1074

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1074