להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 10748

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 10748