להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 10758

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 10758