להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1079

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1079