להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1082

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1082