להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 109

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 109