להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1094

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1094