להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1100

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1100