להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1108

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1108