להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1111

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1111