להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1116

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1116