להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 11192

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 11192