להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1125

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1125