להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1150

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1150