להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1155

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1155