להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 116

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 116