להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1164

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1164