להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 119

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 119