להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1199

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1199