להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 12132

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 12132