להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 12145

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 12145