להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1220

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1220