להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 12200

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 12200