להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 12202

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 12202