להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 123

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 123