להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1237

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1237