להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 12420

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 12420