להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 12426

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 12426