להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1246

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1246