להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 12479

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 12479