להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1255

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1255