להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 126

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 126